Regulamin

 

Trening osobisty


 1. Trenujący przed rozpoczęciem współpracy z trenerem zobowiązany jest do poinformowania o swoim stanie zdrowia. (przebyte urazy, choroby itd.)
 2. Trenujący zobowiązany jest do zapoznania się i przestrzegania regulaminu klubu, w którym będą odbywały się zajęcia oraz do rozliczenia się z klubem we własnym zakresie.
 3. Zarówno Trener jak i Trenujący zobowiązani są do punktualności. Odmowa treningu na ostatnią chwilę będzie skutkowała naliczeniem opłaty jakby trening się odbył. Jeżeli taka sytuacja będzie miała miejsce ze strony Trenera Trenujący otrzyma jeden trening gratis lub zwrot kosztów za nieodbyty trening.
 4. Pakiety treningowe (10 i więcej treningów) są nieograniczone czasowo.
 5. Trenujący chcący uzyskać określone cele powinien słuchać trenera, a zmieniając coś w diecie lub prowadząc jednocześnie współpracę z innym specjalistą poinformować o tym fakcie trenera

Fizjoterapia


 1. Pacjent zobowiązany jest do poinformowania Terapeuty o swoim stanie zdrowia. W tym celu musi wypełnić ankietę. W przypadku posiadania dokumentacji lekarskiej Pacjent poproszony zostanie o jej przedstawienie
 2. Zarówno Pacjent jak i Fizjoterapeuta zobowiązani są do punktualności. Umówiona godzina jest godziną rozpoczęcia wizyty.
 3. W przypadku nie poinformowania o odwołaniu wizyty Pacjent zostanie obarczony kosztami jakby wizyta odbyła się normalnie.
 4. W przypadku spóźnienia Pacjenta zabieg zostanie skrócony.
 5. W przypadku spóźnienia Fizjoterapeuty Pacjent może liczyć na obniżenie kosztu usługi lub na wydłużenie czasu wizyty o czas spóźnienia.
 6. Pacjent proszony jest o przestrzeganie higieny osobistej i przygotowanie danej okolicy ciała do zabiegu
 7. Pacjent na ćwiczenia rehabilitacyjne powinien posiadać strój sportowy.